۱۳۹۴ آبان ۲۵, دوشنبه

شهدای زابل بیست عقرب > داد خواهی مردم کابل


درود برروان پاک همه شهدا این سرزمین ومخصوصآ برشهدای زابل . هموطنان عزیز !!
چهارده صدسال قبل امام حسین نواسه پیغمبر اسلام در مقابل یزید ویزیدیان در سرزمین کربلا بایک قیام مدنی تمام یارنش را از دست داد تا درس زندگی را بشما بیاموزد .
یزید امام حسین را برای مردم وکاخ نشینان ،یکدسته از خارجی معرفی نمودنداما!!
شخض بنام زینب خواهر گرانقدر امام حسین بود که بعد از شهادت امام حسین ویارانش امام حسین و هدفش را برای مردم از یک حرکت مدنی معرفی کرد در اینجا ست که یزید رسوا میشود.
اما یزید صدای زینب را خاموش نتوانیست آن،زینب چنان مردانه استاد برعلیه کاخ نشینان یزید خطبه میگفت.
خواهران ومادران عزیز افغانستان کابل شما هم مانند بانوی تان زینب دیروز تا حال نشان دادید که جنازه های شهدا زابل بردوش باشکم گرسنه با هوای بارانی همچو زینب وار استادید،درود برشما.
برادران وپدران معزز، یزید وکاخ نشین وقت رسوا میشود که پسر امام حسین زین العابدین بیمار در محفل یزید خطبه میخواند حسین ویارانش را به معرفی میگرد اما یزید صدایش را با شمشیر خاموش نکرد .
دیروز ارگ نشینان هموطنان عزیز مارا بصدای شلک مرمی چند تن را زخمی نموده میخواستن که خاموش سازد . این است فرق کاخ نشینان با ارگ نشینان.
آهای ارگ نشینان ما درس آزادگی از حسین آموختیم .
ما مثل امام خود حرکت مدنی داشتیم نه تفنگ داشتیم نه توپ .
آنهای که این شهیدارا شهید کردند معلوم شد که حمایت شما ست از جنایت کاران که هم سلاح دارد وهم مردم بیگنا وبی دفاع را بشهادت میرساند.
مسولیت دولت درقبال ملت چی است.؟
حق خواستن ؟ جواب با مرمی؟بیست عقرب را باید روز شهدای زابل نام گزاری نمایم

تشکر ، پیمان،هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر